no related item

شنونده: 5
دریافت: 51
بازدید: 1274

فروردین|96

13

15:0

بادرام نويسان بزرگ جهان(قسمت چهارم)

اکبر رادی -قسمت چهارم

ایران صدا : رادی نمایشنامه‌نویسی رئالیست است كه براساس شرایط اجتماعی و معاصر خودش می‌نویسد اما تلاش كرده در آثارش این شرایط را به تم‌های مشترك بشری مانند قدرت، مهاجرت، خیانت، مرگ پیوند بزند كه این تم‌ها تاریخ مصرف ندارند.

کارشناس/مهمان: نادربرهاني مرند, ايوب آقاخاني,  

ویژگی رادی این است كه از یك موضوع روز،تم انسانی بیرون آورده است. به عنوان مثال در اولین اثرش به نام "روزنه آبی"، پسری در اثر اختلاف با پدری كه از یك سنت خاص دفاع می‌كند،به شهر و سپس خارج از كشور مهاجرت می‌كند؛ رادی این اثر را در سال 38 می‌نویسد و به نوعی از این مساله ساده خانوادگی، نقدی به تقابل سنت و مدرنیته وارد می‌كند كه خواننده نمی‌تواند برای آن تاریخ مصرف بگذارد.یا در نمایشنامه "پلكان" می‌بینیم كه آدمی‌چگونه و بر چه اساسی از كجا به كجا می‌رسد و پله‌ها را پشت سر می‌گذارد و رشد اعوجاج‌انگیز این آدم را می‌بینیم. رادی خواسته بیان كند این اتفاق در جامعه‌ای رخ می‌دهد كه ساختار آن غیرمتعارف باشد. این مساله محدود به یك زمان خاص نیست و حتی امروز هم در جامعه دیده می‌شود چون اعوجاج، زمانی در جامعه دیده می‌شود كه ارزش‌های انسانی در آن از بین می‌رود. چنین موضوعاتی زمان نمی‌گیرد و با اینكه این اثر در سال 45 نوشته شده است، این وضعیت در جامعه امروز هم قابل مشاهده است.رادی از به چالش كشیدن این قضایا به عنوان یك نویسنده متعهد و با مسوولیت، به دنبال شرایط متعالی‌تر برای مردم جامعه خودش است و به همین دلیل آنها را مطرح می‌كند و كنار هم می‌چیند.
ایوب آقاخانی و نادربرهانی مرند کارشناس مهمانان این بر نامه هستند . این برنامه پیش از این در رادیو گفتگو پخش شده است .

تهیه کننده اینترنتی: زهره سطوت

دبیر سرویس: علي جعفري فوتمي

سرویس فرهنگ و هنر

منبع : راديو گفتگو

تهیه کننده برنامه اصلی : شهريارکرمي,

گوینده : رضا عمراني, شمسي صادقي,

نویسنده : جواد پيشگر,

کلید واژه : شخصيت در آثار رادي, شخصيت زنان درآثار رادي, هاملت با سالاد فصل,

تصویر تکمیلی برنامه

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

41':09"

 

41':9" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon