no related item

شنونده: 4
دریافت: 21
بازدید: 1352

فروردین|96

15

12:0

واژگان ورزش

واژگان ورزش حرف F

ایران صدا: در برنامه واژگان ورزش به طور تخصصی واژگان رشته های ورزشی مختلف را با ذکر توضیحات ارائه کرده و درباره فنون ورزشی توضیح خواهیم داد. در این برنامه نیز به واژگانی که با حرفF شروع می شوند می پردازیم.

fans booster
floor
fire baller
footwork
frog head ballance
floor exercises
field goal

در ابن برنام به زندگی تنیس باز معلول متیو فاچر پرداخته می شود.

تهیه کننده اینترنتی: آتي جان افشان

دبیر سرویس: ظليعه سادات کمالي

سرویس ورزش و سلامت

منبع : راديو ورزش

تهیه کننده برنامه اصلی : شهرام بهرامي نژاد,

گوینده : شهريار شهرياري,

کلید واژه : floor exercises, frog head ballance, footwork,

 

 
مدت:

12':07"

 

12':7" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon